雨。晨38°,795 m。晚五点雪43°,74° m。
雨。晨38 0 , 795 m 。晚五点雪43 0 , 740m 。

  
  (得宁波陷落消息,绍兴亦必无季矣。祖国沦亡,岂不痛哉1)[ 补注:此说不确〕今日起开始办公,在江公祠。
  晨七点半起。作函二通。九点至江公祠办公。现尚只一间房可用,余均为士兵所占,楼上则住学生。今日住遵义之我校学生又与遵义师范略有误会。缘住遵师学生现约有四五十人, 今日遵师忽将大门关闭,限于上午十点半至十一点半,下午四至五出人。事先未曾与屠耀明〔联系), 学生均不知情, 因此有将锁扭去及撞门之举。中午屠君往遵师。午后遵师教务主任李君来报告此事。余瞩李君将校中规则公布, 一方余当再三吁嘱学生。中午十二点回。中膳。
  丁荣南在寓中膳,谈及分校预算未定,八月至十二月份账不能报销。余即去叔谅一电,限定经常费每月六千,临时〔费〕年二万元,而教部所核准者为经常〔费〕每月四千,建设费四万元。下午四点沈尚贤自宜山来,拟在江公祠设无线电,以备与宜山通报。交通银行俞主任来,知程觉民已过遵赴渝,前交汇之一万六千五百元已到。
  五点回。刚复、振吾、剑修来。晚膳后章益裁及孟闻来,谈及参谋人物,渠推杨杰(耿光)为首,而白健生、程潜次之。又谓长沙之胜利得力于汉口法国轮上无线电报告,知日兵只带三日之粮,故敢于袭击云云。又谓宁波已失守云云。
  接胡凤初函寄姜伯韩函梅函雨岩函欧元怀函黄海平函叔谅电(预算分校月六千元. I临时二万)
  

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注